Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Onbeperkt kerk-zijn met elkaar

Voor mensen met een beperking zijn er diverse activiteiten in Veenendaal.

Catechesegroep "Chanak"

Voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en zij die "licht" gehandicapt zijn. Leeftijd ongeveer vanaf 12 jaar.
Contactpersoon: Marian Boor, telefoonnummer: T. (0318) 515 688

Catechisatie en bijbelkringen

Donderdag van 19.30-20.30 uur in het Dagcentrum voor Ouderen "De Schelp", Duizend Roeden 4, gedurende de maanden oktober t/m maart.
Contactpersoon: Mevr. E. van der Linden

Samen Geloven

Pastorale begeleiding verstandelijk gehandicapten.

Voorzitter: Ds. J.A. Boogaard
Secretaris: J.J. Hendrikse, tel. nr. 06 - 2244 3707.

Website: www.samengeloven.nl

Email: contact@samengeloven.nl

Contactpersoon Hervormde Gemeente: J.M. de Boer, tel. nr. (0318) 554 467

De Hervormde Gemeente van Veenendaal wordt in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd door J.M. de Boer.

Samen Geloven houdt aangepaste vieringen voor verstandelijk gehandicapten op laag niveau. Deze zijn elke eerste zondagmiddag van de maand in "Buitenzorg", Ruisseveen 17, Veenendaal, tel. nr. (0318) 552 195.

Contactpersoon: Els Veenhof, T. (0318) 515 783

Aangepaste kerkdienst

Elke vierde zondag van de maand (met uitzondering van juli) is er een aangepaste kerkdienst in de Oude Kerk op de Markt, aanvang 11.15 uur. In november wordt de dienst op de voorlaatste zondag van de maand gehouden.
Contactpersoon: P.G. Mak
 

"Voor Elkaar"

"Voor Elkaar" is een hechte groep moeders van kinderen met één of meerdere handicaps. Zij vinden bij elkaar steun, begrip, herkenning en ontspanning. Samen zoeken zij in de Bijbel naar vertroosting, versterking en bemoediging.
Contactpersoon: Marian Boor, T. (0318) 515 688

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: