Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Onbeperkt kerk-zijn met elkaar

Voor mensen met een beperking zijn er diverse activiteiten in Veenendaal.

Catechesegroep "Chanak"

Voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en zij die "licht" gehandicapt zijn. Leeftijd ongeveer vanaf 12 jaar.
Contactpersoon: Marian Boor, telefoonnummer: T. (0318) 515 688

Stichting Samen Geloven

De stichting heeft tot doel Gods Woord op een eenvoudige manier te verkondigen en uit te leggen aan mensen met een verstandelijke beperking. Samen met hen willen we de Blijde Boodschap van Jezus Christus beleven en vieren.

Voorzitter: Ds. J.A. Boogaard
Secretaris: J.J. Hendrikse, tel. nr. 06 - 2244 3707.

Website: www.samengeloven.nl
Email: contact@samengeloven.nl

De Hervormde Gemeente Veenendaal wordt in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd door
René van Swetselaar, tel. nr. 06 - 1464 1434

De stichting verzorgt de volgende activiteiten:

Aangepaste viering in Buitenzorg

Samen Geloven houdt aangepaste vieringen voor mensen met een verstandelijke beperking in kleine kring. Deze zijn elke eerste zondagmiddag van de maand in "Buitenzorg", Ruisseveen 17, Veenendaal. Aanvang: 16:30 uur.
Het betreft geen zogenaamde open samenkomsten. Wilt u een viering bijwonen, of kent u iemand voor wie dit een mogelijkheid zou zijn, neem dan contact op via het contactformulier van onze website.

Aangepaste kerkdiensten

Deze zijn bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking uit Veenendaal en omgeving, met ouders, verzorgers, begeleiders en belangstellenden. In principe is er elke vierde zondag van de maand (met uitzondering van juli) een aangepaste kerkdienst in de Oude Kerk op de Markt, aanvang 11.15 uur. In november(vanwege eeuwigheidszondag) en met Kerst en Pasen kan de viering verspringen. Raadpleeg in deze maanden het Kerkblad of de website van st. Samen Geloven.

Bijbelgroepen

De bijbelgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking komen op de donderdagavonden rond de Bijbel bij elkaar. Het seizoen loopt van oktober tot en met april.
Plaats: Dagcentrum "De Ontmoeting", Slagvink 25 te Veenendaal. De aanvangsttijd is afhankelijk van de leeftijd (12 jaar en ouder). De meeste groepen komen samen van 19.30 u. tot 20.30 u. Er zijn per groep twee leidinggevenden.

Op de bijbelgroepen bestaat de mogelijkheid van voorbereiding op doop- en belijdenis. Voor meer informatie, zie de website.

Koor "Samen op Zang"

Het koor "Samen op Zang" is een gelegenheidskoor van mensen met een verstandelijke beperking. Rond Kerst en Pasen treedt het koor op in de aangepaste dienst in de Oude Kerk en bij de bijbelgroepen in De Ontmoeting.
Voor meer informatie, zie de website.

"Voor Elkaar"

"Voor Elkaar" is een hechte groep moeders van kinderen met één of meerdere handicaps. Zij vinden bij elkaar steun, begrip, herkenning en ontspanning. Samen zoeken zij in de Bijbel naar vertroosting, versterking en bemoediging.
Contactpersoon: Marian Boor, T. (0318) 515 688

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: