Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Hervormde Gemeente van Veenendaal: verbonden met God en mensen

De Hervormde Gemeente van Veenendaal bestaat uit zeven wijkgemeenten en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.  Wij zijn een deel van Gods wereldwijde kerk die haar bestaan te danken heeft aan de drie-enige God en leeft uit het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Wij vertrouwen op God die de verbinding met ons mensen herstelt en weten ons afhankelijk van Zijn genade.

Door allerlei activiteiten bevorderen we de verbinding tussen mensen van allerlei leeftijden, achtergronden en levenssituaties. In Veenendaal staan we dienend en getuigend in verbinding met medemensen. De Bijbel is voor ons de norm en bron, het is Gods Woord! De kern van ons geloof wordt verwoord in de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. In gehoorzaamheid aan God zoeken we dankbaar te leven tot Gods eer. In geloof, hoop en liefde.

Samenkomsten in kleine kring

De Hervormde Gemeente kent op zondag ook een aantal samenkomsten voor mensen die er tegenop zien om een kerk te bezoeken, maar wel graag willen samenkomen rond de Bijbel. Deze laagdrempelige samenkomsten worden op een tweetal locaties gehouden.

Iedere zondagmorgen is er een samenkomst om 11:15 uur in 'De Poster', ons gebouwtje op het Schrijverspark in Veenendaal. Voor mensen die onze taal (nog) niet volledig machtig zijn hebben we speciale samenkomsten. Deze vinden iedere zondagmiddag om 14.00 uur plaats in De Poster.

De samenkomsten in De Poster worden vanuit de wijkgemeente rond de Vredeskerk samen met de Christelijk Gereformeerde Pniëlkerk georganiseerd.

Daarnaast wordt er onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeente rond de Westerkerk iedere zondag om 11:00 uur een samenkomst in kleine gemeenschap gehouden in het gebouw 'Buitenzorg' aan het Ruisseveen.

U bent van harte welkom!

Beleidsplan 2018-2021

Als christelijke gemeente zijn we gemeente des Heeren. Een beleidsplan is een middel om aan onze Christus belijdende geloofsgemeenschap richting te geven in staan en bezig zijn in de wereld. Wij weten ons in dit alles afhankelijk van Gods genade en zegen. Wij werken, planten en maken nat, maar alleen God kan vrucht geven. Hem komt alle eer toe.

De Hervormde Gemeente van Veenendaal heeft een centraal beleidsplan. Dit beschrijft de zaken die tot het takenpakket van de Algemene Kerkenraad behoren. Daarnaast heeft elke wijkgemeente haar eigen beleidsplan.

Het beleidsplan is hier te vinden.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: