Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Rosj-Hasjanàh

... Het Joods Nieuwjaar 5784 valt op 15 september. Lezen: Nehemia 8

Het Joods Nieuwjaar 5784 valt op 15 september.

Op die dag kijkt God naar het afgelopen jaar. Hoe dat is verlopen is van invloed op het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar begint dan ook met de dagen van inkeer. Evenals in Nehemia 8, waar het volk in huilen uitbarst als het de wet hoort voorlezen, beseft men op deze dag de schuld voor God en tegenover elkaar. Ook dat laatste is belangrijk. Die schuld wordt dan ook beleden. Men zoekt vergeving. En, als men daarom vraagt, schenkt men vergeving aan elkaar. Wie vergeeft aan die wordt immers vergeven, zoals ook Jezus zegt in Mattheüs 6: 14. Deze tien dagen van inkeer lopen uit op de Grote Verzoendag.

Belangrijk voor de Nieuwjaarsdag is het blazen van de sjofar, de ramshoorn. Het herinnert aan de geschiedenis van Abraham. Gehoorzaam aan God ging hij op weg om zijn zoon te offeren. Maar, hij hoefde zijn zoon niet te offeren. Zijn vertrouwen dat de Here zou voorzien in een offer is niet beschaamd. God zorgde zelf voor een offer, een ram.

De ramshoorn op het Nieuwjaar, Rosj Hasjanàh, is als een sirene. Het waarschuwt voor gevaar. Het roept op tot inkeer en om zich te richten tot God. Bij Hem is vergeving. Hij is de trouwe God, die zijn beloften nooit vergeet. Hij wil niets liever dan het behoud van zijn volk en dat van ons. En dat vinden we alleen bij Hem. De beste schuilplaats is de Here. Bij Hem vinden we vrede, niet maar voor een klein poosje, maar een blijvende vrede.

Daarom lezen we vaak in de Schrift: “Zoek de Here”. Hij laat zich vinden. Zoek Hem als je jong bent, zegt de Prediker. Hoewel, je bent nooit te oud om de toevlucht tot Hem te nemen. En wie dat doet wordt niet beschaamd. De Grote Verzoendag getuigt ervan.

Wij, als christenen, hebben een andere jaartelling en een andere Nieuwjaarsdag. Toch is het belangrijk om stil te staan bij het Joods Nieuwjaar en om de ramshoorn te horen. Ook wij hebben vergeving nodig. Ook voor ons is het belangrijk elkaar om vergeving te vragen en daaraan gehoor te geven. Dat is tot eer van God en dat geeft onszelf een diepe vreugde.

Tot die vreugde roepen Ezra en Nehemia op. Dat is niet zomaar een oproep om blij te zijn. Onze blijdschap wordt getemperd door de gebeurtenissen in de wereld, de zorgen in ons eigen leven, de zonde waarin we zo vaak vallen. Hier gaat het om blijdschap in de Here. Daartoe roept ook Paulus op in Filippenzen 4. Het woord ervoor heeft alles te maken met genade. Genade van God, die zelf voorzien heeft in het offer tot verzoening. Hij, Christus Jezus, gaf immers zijn leven voor ons!

Met Hem, die eeuwig, rijke God, kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Zijn zegen wensen wij Israël, deze gehele wereld en u allemaal van harte toe.

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. A.D. Poortman

Datum:

12 september 2023

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: