Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Een slapeloze nacht

... Een slapeloze nacht

Een slapeloze nacht met verstrekkend gevolg…

(Esther 6:1 en 3)

Wie zou niet slapeloze nachten kennen?

Je kunt soms de hele nacht wakker liggen.

Vanwege spanningen in je werkkring.

Of je maakt je zorgen over de levensrichting, die je kinderen hebben gekozen.

Het kan ook een huwelijk zijn dat dreigt te ontsporen.

Je maalt over conflicten, die onoplosbaar lijken.

Pijn en verdriet komen omhoog om haar, om hem, die niet meer is.

Ook Ahasveros, de koning van onze tekst, kon maar niet slapen.

Waarom wordt dat vermeld?

Nou, er is in het leven van Ahasveros heel wat gebeurd.

Hij heeft net met zijn vriend en adviseur minister-president Haman afgesproken dat bij koninklijk bevel alle Joden in Perzië zouden worden geliquideerd.

Niemand mocht in leven blijven.

Zou hij daarvan wakker liggen?

Dictators schrikken nu niet direct terug voor dood en verwoesting.

Dit keer laat de koning in deze slapeloze nacht geen musici komen.

Nu moet een dienaar uit de kronieken, het gedenkboek, voorlezen.

Waarom die notulen? Zocht hij toch afleiding?

Koning Ahasveros had de moed om zijn verleden onder ogen te zien.

Het nieuwe jaar 2023 is inmiddels enkele weken oud.

Kunnen wij met de jaarwisseling ons verleden , onze zwakheden, onze tekortkomingen, onze schuld toedekken?

Dikwijls heb ik in mijn pastoraat moeten horen:

”Ik ben tekortgeschoten tegenover God en tegenover elkaar.

Ik heb God niet voldoende geëerd in mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin.

Ik kan mijn leven niet meer overdoen”.

Ahasveros heeft de moed om zijn verleden niet te verdringen.

En wat blijkt dan?

Mordechai meldt op zekere dag het plan van een aanslag op de koning.

Maar hij is op geen enkele wijze hiervoor onderscheiden.

Dat laat de koning niet op zijn beloop.

Nu wordt Gods naam in het boekje Esther nergens genoemd.

Daarom oordeelt men er soms negatief over.

Toch zien wij Gods vinger zoveel temeer in deze geschiedenis.

Je komt christenen tegen, die elke dag speuren naar Gods leiding in hun leven en in deze wereld.

Want God, de Almachtige, is bij alle dingen betrokken

Zelfs als wij een slapeloze nacht hebben.

De koning neemt na die nacht een ingrijpende beslissing.

Er breekt een nieuw begin in zijn leven aan.

Het blijft niet bij spijt of gevoelens van tekortschieten.

Hij bewijst aan de Jood Mordechai dankbaarheid.

En het leidt uiteindelijk tot de redding van het Joodse volk.

Gods vinger schrijft de geschiedenis, ook in 2023.

“Ja maar ik heb zoveel tegen…hoe kan ik nog positief over mijn leven denken?”

Weet u dat er notabene een Jood geweest is, die uw leven heeft willen redden?

Jezus Christus, Gods Zoon.

Hij heeft zich in onverdiende liefde gegeven om uw leven over te zetten in de vrijheid en het licht.

Hij zet ons leven om door zijn Geest.

Dat betekent verzoening met God, met je medemensen, met het leven zelf.

Daarvoor heeft Hij de bittere kruisdood willen sterven.

Acht dat niet gering.

Daarom: sla uw levensboek open voor Gods aangezicht.

Stop uw verleden niet weg.

Israël heeft aan de geschiedenis van het boek Esther het Poerim- feest overgehouden.

Geloof het dat Gods vinger uiteindelijk de geschiedenis schrijft,

ook van uw leven en bij alle vragen zich daarin niet vergist.

Onze tranen zullen eenmaal van de ogen gewist worden.

Wij mogen toeleven naar de heelheid van de schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Gods rijk van vrede en gerechtigheid!

D.J.Cuperus

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. D.J. Cuperus

Datum:

23 januari 2023

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: