Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Jezus buiten de deur?

... Jezus buiten de deur?

Tekst:  Ik sta aan de deur en Ik klop. (Openbaring 3:20a)

Jezus buiten de deur?

(Lezen: Openbaring 3: 14-22)

Vorige week gingen we al mediterend op bezoek in Sardis.
Nu is de reis naar een volgende gemeente in Klein - Azië (Turkije), namelijk Laodicea.  Ook daar ontving de gemeente van Christus een brief uit de hemel. Een brief die na 20 eeuwen nog altijd actueel is.
Reken maar dat iedereen in de gemeente van Laodicea uiterst gespannen was toen Jezus’ brief werd voorgelezen. De grote vraag was: Wat is de boodschap die Jezus voor ons heeft?

 

Dat viel in Laodicea beslist niet mee. Schokkend zijn Jezus’ woorden: Ik sta voor de deur en Ik klop.
Jezus staat dus buiten! Dan is er iets grondig mis.
Hij hoort toch binnen te zijn, in het midden van de gelovigen die Zijn Naam belijden?
Hij heeft toch gezegd dat waar twee of drie in Zijn Naam bijeen zijn, Hijzelf in het midden is?
Het ontstellende is dat de gemeenteleden in Laodicea helemaal niet door hebben dat ze Jezus buiten de deur hebben gezet.
In hun er diensten zingen ze opgetogen: ‘God is tegenwoordig, God is in ons midden.’
Maar de Heere Jezus zegt: Ik sta aan  de deur en Ik klop. Ik sta buiten en Ik vraag om toegang.
Dat is niet vrijblijvend. Als die toegang Mij geweigerd wordt, loopt het helemaal verkeerd met u af. Ik zeg u immers  de waarheid, Ik draai er niet omheen.
Uw werken zijn als lauw water dat vies smaakt en dat uitgespuwd wordt.
 

Waarom? Waar gaat het fout in Laodicea?
Het antwoord wordt duidelijk uit vers 17. De gemeente is zelfgenoegzaam geworden, ze heeft het o zo best met zichzelf getroffen. 
In Laodicea houden de christenen zélf het kerkelijk leven wel draaiende, ze kunnen zélf wel Jezus navolgen in het leven van elke dag. Ze hebben de Heere niet meer nodig, stap voor stap.
En wat is dan het gevolg? Dat de Heere zich terugtrekt. Hij kan Zijn liefde, Zijn zorg en Zijn kracht niet meer kwijt aan die rijke en verrijkte mensen die het zo goed met zichzelf getroffen hebben.
En als Jezus buiten de deur staat, wordt alles lauw.
Alle activiteiten van de overvolle kerkelijke agenda zijn als vies en ondrinkbaar lauw water.
Ik sta aan de deur en Ik klop.
Hoe luisteren wij naar dit schokkende woord? Hoe is het bij ons gesteld?  Hebben we de Heere Jezus in alles nodig? Leven we in diepe afhankelijkheid,  in het besef dat we zonder Hem niets kunnen doen? Zo niet, dan staat de Heere buiten de deur!

 

Maar Jezus’ schokkende woord is tegelijkertijd een hartveroverend woord.
Zie Hem daar staan in Zijn trouw en ontferming.
Jezus wil niet buiten blijven staan, Hij wil binnen komen, voor het eerst of opnieuw.
Hij zegt:  Ik heb alles wat u nodig hebt. En u kunt het allemaal gratis bij Mij krijgen. Wat we nodig hebben, is het goud van vrije genade, vergeving van zonden enkel omwille van het verzoeningswerk van Christus. De witte kleren van de gerechtigheid, Zijn heiligheid die mij wordt toegerekend als ik tot Hem vlucht en bij Hem schuil. Ogenzalf om niet langer geestelijk blind door het leven te gaan.
Opendoen ofwel kopen bij deze hemelse Koopman gaat zo:
Niets breng ik als een offer, Heer’
ik klem mij aan Uw kruishout, meer en meer.’

Jezus buiten de deur? Als dat bij u of jou zo is,  kom dan tot inkeer voor het te laat is.
Laat het niet zo ver komen dat Jezus ons de deur moet wijzen omdat wij Hem buiten hebben laten staan en vergeefs hebben laten kloppen en roepen.
Rust niet voordat het mag zijn: met Jezus aan tafel.
Hoor het schokkende, hartinnemende, veelbelovende spreken van de Heiland die wil binnenkomen en de maaltijd met u houden. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Ds. J. Hoek   

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. J. Hoek

Datum:

12 september 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: