Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

VRIJE AFTOCHT

... "Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan." (Johannes 18:8)

Opgraving
Bij archeologische opgravingen worden vaak interessante ontdekkingen gedaan, maar soms ook lugubere ontdekkingen. Zo heeft men in het huidige Irak koningsgra¬ven blootgelegd, waarin niet alleen het geraam¬te van de koning werd gevonden, maar ook de resten van andere mensen. Wanneer in die tijd een koning stierf was het ondenkbaar dat hij alleen het dodenrijk binnenging. Hij kreeg gezelschap van zijn meest geliefde echtgenote en van een stoet personeel. Zo sleurde een koning tot ver¬meerde¬ring van zijn glorie tientallen mensen met zich mee het graf in.


Bescherming
De Bijbel spreekt over een Koning Die Zijn onderdanen niet met Zich meesleurt in het graf, maar in hun plaats het graf ingaat. Om Zijn discipe¬len te beschermen zegt Hij: ‘Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.’ Met deze woorden stelt Christus Zich in de hof van Gethsemane tussen de aanstormende soldaten en Zijn discipe¬len. Het is geen verzoek, het is een eis: Laat hen weggaan. Mij mogen jullie nemen, maar van Mijn discipelen blijven jullie af!


Vrijgeleide
Die vrije aftocht wordt ook ons geboden. In de verkondiging van het Woord biedt de Heere Jezus u een vrijge-leide aan. En er is maar één manier om die vrijgeleide te ontvan¬gen. Door achter Christus weg te schuilen. Door je te bergen achter de Borg. Niet door als Petrus naar het zwaard te grijpen. Dat zwaard is waarschijnlijk een slachtmes geweest. Dat onderstreept de dwaasheid van Petrus’ optreden: met het mes waarmee hij zojuist het paaslam heeft geslacht, wil hij de slachting van het eigenlijke Paaslam verhinderen. 


Beker
Christus wijst het zwaard van Petrus af, om de beker van Zijn Vader te aanvaarden. Het is dwaas om Jezus te weerhouden om die beker te drinken. Want het is ónze beker! Wíj hebben hem gevuld met het gif van onze zonden. Wij zouden die beker leeg moeten drinken, die drinkbeker van Gods toorn. Als je dat ziet, dan valt het zwaard je toch uit handen. Dan berg je het toch snel op in de schede. En dan val je op je knieën neer om Hem te danken en te prijzen, Die die drink¬beker plaats¬vervan¬gend aan de lippen zet om die tot op de bodem voor ons leeg te drinken. Voor wie zich in geloof aan dit evangelie houdt, volgt straks de definitieve vrijspraak voor Gods rechterstoel, een vrije aftocht in het laatste oor¬deel: laat deze ingaan in de eeuwige vreugde, in de eeuwige vrijheid. 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds H. Russcher

Datum:

14 maart 2023

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: