Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De reis naar Jeruzalem

... De reis naar Jeruzalem

De reis naar Jeruzalem

Wij zullen in het huis des Heeren gaan – Psalm 122 : 1b

Veel pelgrims moesten in de dagen van het Oude Testament een lange en moeilijke klimpartij afleggen, voordat hun ogen de indrukwekkende stad Jeruzalem konden zien. Wie eindelijk na die lange klim uit het dal van de Jordaan de Olijfberg bestegen had, zag dan Jeruzalem in de schittering van de zon voor zich liggen. Die aanblik was niet alleen overweldigend, het gaf de vermoeide pelgrim ook nieuwe moed en krachten: hij hoefde nog slechts een korte laatste etappe af te leggen.

In deze Psalm horen we hoe de pelgrim dan even later de poort van Jeruzalem passeert. En wat gebeurt er dan?

Hij wordt bij het betreden van de stad als het ware verwelkomd door deze 122e Psalm, die ooit door David is gedicht. Iemand op de stadsmuur – misschien wel één van de zangers uit de Levieten - verwelkomt de vermoeide pelgrim met het zingen van deze Psalm. Hoe die zanger dat doet? Hij roept de pelgrim tijdens de laatste meters van zijn lange reis toe, dat hij blij is, dat ook hij binnen de muren van de stad gekomen is aangekomen.

Nu kunnen wij de vraag stellen: maar waarom zijn die inwoners van Jeruzalem zo blij met die toestromende Israëlieten? Zijn ze blij, omdat ze weten, dat ze straks aan deze pelgrims het nodige gaan verdienen? Zijn de grote feesten in de stad topdagen voor het toerisme en dus ook een welkome bron van inkomsten voor de middenstand?

Nee, over dat soort wereldse zaken horen we hier in deze Psalm helemaal niets! De arriverende pelgrim is ook niet naar Jeruzalem gekomen om er van de schone architectuur in de stad te genieten! Hij komt zelfs niet allereerst naar Jeruzalem om hier recht te zoeken bij een van de hier zitting houdende rechters. Nee, het allerbelangrijkste doel van de lange pelgrimsreis is, dat de Heere, de God van Israël, Zich in deze stad openbaart! Hier in Jeruzalem wil de Heere laten zien wie Hij is en wat Hij wil zijn voor Zijn volk.

Waar in deze grote stad van David de Heere Zich ergens laat vinden? In het heiligdom! Dat was in Davids dagen nog wel niet de schitterende tempel, die Salomo eenmaal zou bouwen. Maar wel was hier reeds het heiligdom. En wáár draait het allemaal om in het heiligdom van de Heere? Om het offer! Het offer der verzoening. De offerdienst was het centrale gebeuren in Gods huis.

Maar dat was niet het enige. Een pelgrim kwam óók naar het heiligdom om het Woord van God. Dat werd immers bewaard in de ark! Daar lag het getuigenis, dat de Heere Zelf met Zijn eigen vinger geschreven had. En was dat geen reden om in het heiligdom de Naam des Heeren te danken?

Wij mogen in deze vakantietijd wekelijks opgaan naar Gods huis. Waarom doen we dat? Uit gewoonte? Of uit bijgelovigheid? Of is het ons diepste verlangen om de Heere daar te ontmoeten? Zijn verzoeningswerk aan het kruis daar te beleven? Zijn krachtige stem daar te horen?

Hij laat er Zijn getuigenis keer op keer wèl horen. En als je oren geopend worden door Zijn Geest en je Zijn Woord hoort, wat gebeurt er dan?

Dan laat de Heere Zijn hemelse vrede met God en met de mensen neerdalen in je hart. De vrede van de verzoening die er is in de Heere Jezus Christus. Die vrede lag overigens ook al opgesloten in de naam van de stad van David. Jeruzalem wil zeggen: stad van vrede.

Zoekt u die vrede door het bloed van het Lam Gods ook? Bidt u de Heere om Zijn vrede? Voor uzelf? Maar ook voor alle andere pelgrims? Alleen zó gaat uw reis voorspoedig naar het hemelse Jeruzalem!

Ds. M. Baan

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. M. Baan

Datum:

4 juli 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: