Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Niet zo brutaal

... Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven

‘Een brutaal mens heeft de halve wereld.’

Zo nu en dan kun je die uitdrukking horen.

Het lijkt wel het omgekeerde van wat de Heiland zegt: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen.’

Veel van het onderwijs van de Meester is tegendraads.

Dat blijkt ook hier.

Maar wat is dat eigenlijk: ‘zachtmoedig’?

Als je die woorden goed wilt begrijpen, dan is het belangrijk om te beseffen dat Jezus hier min of meer citeert uit het Oude Testament.

Jezus grijpt terug op Psalm 37. In het bijzonder vers 9:

‘Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden,

maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.’

Het gaat over kwaaddoeners, en het gaat over mensen die de HEERE verwachten.

En die laatsten, die de HEERE verwachten, dát zijn nu ‘zachtmoedigen.’

Het zijn mensen die niet vertrouwen op hun eigen kracht als hun onrecht wordt aangedaan door kwaaddoeners.

En dat gebeurt in Psalm 37, dat hun onrecht wordt aangedaan.

Maar de zachtmoedigen, die proberen niet om op eigen houtje het recht te herstellen.

Die proberen niet met list of bedrog, of desnoods geweld, hun plekje terug te winnen op deze aarde.

Nee, ze vertrouwen niet op zichzelf.

Ze verwachten de HEERE.

Ze hopen op God.

Zou ik een zachtmoedige kunnen zijn, die het onrecht verdraagt ­–

dat onrecht, waar deze wereld vol van is, en je eigen leven misschien ook wel.

Zou ik dat kunnen dragen vanuit geloof, vanuit het verwachten van de HEERE?

Dat is iets anders dan gelatenheid.

Gelatenheid – misschien wel één van de grote zonden van de ouderdom.

Dat je het allemaal maar over je heen laat komen.

‘Je doet er toch niets tegen!’

En je laat het gebeuren.

Passief. Zonder verwachtingen.

Dat is geen zachtmoedigheid.

Als je geen verwachting meer hebt van de HEERE – dat keurt de Bijbel niet goed.

Dat is ongeloof. En dat moet beleden worden.

Daar moeten we ons van bekeren.

Zachtmoedigheid, dat is géén gelatenheid.

Maar hoe word je dan een zachtmoedige? Kan dat wel?

‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben,’ zegt Jezus een paar hoofdstukken verder in hetzelfde Evangelie.

Een mens kan dat niet op eigen kracht: zachtmoedig zijn.

Daarvoor moet je bij de Heiland zijn.

Als een zachtmoedige droeg Jezus Zijn kruis.

Om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te verwerven.

Een nieuwe aarde, zonder de dood en het lijden en het onrecht die er nu nog zijn vanwege de zonde.

Híj heeft dat verworven.

En ik moet in Christus zijn om erfgenaam te worden van die nieuwe hemel en nieuwe aarde.

En dat is tegelijk de voornaamste stap op weg naar zachtmoedigheid:

in Christus zijn, door een oprecht geloof verbonden aan de Heiland.

Om vervolgens ook hoe langer hoe meer aan Hem gelijkvormig te worden.

‘Een brutaal mens heeft de halve wereld’ – ja, dat mag nu misschien even het geval lijken.

Maar eenmaal, als de grote morgen aanbreekt, dan zullen de zachtmoedigen de aarde beërven.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. G.F. Willemsen

Datum:

20 juni 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: