Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

U / Jij bent uitgenodigd!

... Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer

(Psalm 100 : 4a)

Uitnodiging

Volgende week begint een nieuw winterseizoen. Anders dan anders vanwege de coronabeperkingen, maar ook nu gaan er heel wat uitnodigingen uit om met de gemeenteactiviteiten mee te doen. Via Psalm 100 krijgen we ook een uitnodiging in handen. Een gezongen uitnodiging: ga Zijn poorten binnen met een lofoffer! Bedoeld zijn de poorten van de tempel. Het tempelcomplex was omringd door muren. In gedachten zien we op de tempelmuren een priesterkoor staan. Dat koor zingt de woorden van Psalm 100 toe aan mensen buiten de tempel om binnen te komen.

Blijdschap

Je moet het huis van God niet zwijgend maar zingend binnengaan. Met een lofzang op de lippen en in het hart. Laten we zo ook ’s zondags naar de kerk gaan, nu het weer (nog?) kan. Niet met een verveeld gezicht. Niet met de slaap nog in de ogen. Niet met grote haast. Maar juichend en lofzingend. Dat is de stijl van binnentreden die Psalm 100 voorschrijft. De Heere roept ons in Zijn dienst (vers 1). Maar Hij zegt ook hoe je Hem dienen mag: met blijdschap. Laat onze dienst aan Hem niet iets plichtmatigs zijn. Doe niet mee aan de activiteiten in de kerk omdat je je anders schuldig zou voelen. Of omdat je anders trammelant met je ouders krijgt. Laat onze dienst aan God een liefdedienst zijn.

Contact

Is er in de kerk wel reden tot juichen? Zeker. Wanneer het in de kerk een saaie bedoening is, ligt het aan onszelf. God geeft ons reden genoeg om blij te zijn. De eerste en grootste reden is Hij Zelf. De tempel is de plaats waar we God kunnen ontmoeten. De Israëliet wist: in de tempel kom je voor Gods aangezicht (vers 2). Dat geldt voor alle plaatsen waar Gods Woord geopend wordt. Als God ons roept naar Zijn Huis, staat Hij maar niet een ruimte af. Nee, daar wil Hij Zelf in ons midden zijn. Hij zoekt contact met u en jou. Misschien moet dat contact nog gelegd worden. Al doe je al jarenlang mee in de kerk. Maar ook wanneer u Hem kent, wil Hij het contact verdiepen.

Verzoening

Intussen is het een wonder dat we God onder ogen kunnen komen. Nog wel met vrolijk gezang. De tempel is de plaats van de verzoening. In onze kerkgebouwen is de preekstoel in de plaats van het altaar gekomen. Daar klinkt het Woord van verzoening. Daar zien we Christus als het Lam dat geslacht is. Alleen door het bloed van Jezus ontvang je vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Om de Heere te dienen in Zijn Huis. En tegelijk geoefend te worden om Hem met heel je leven te dienen. De Heere loven is niet alleen een zaak van tong en lippen, maar ook van handen en voeten. De Heere dienen is je leven aan Hem wijden. Dat is het beste leven. Zorg daarom dat je geen buitenstaander bent. Wie buiten de poort blijft staan, belandt uiteindelijk in de buitenste duisternis. Daar klinkt geen lofzang maar weeklacht. Maar binnen de poort klinkt een loflied dat nooit verstomt: lof zij de Vader, lof zij het Lam en lof zij de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. H. Russcher

Datum:

21 september 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: